İLETİŞİM

Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
06100 Sıhhiye - Ankara

Tel +90 (312) 3051652 / 3051654
Belgeç (faks) +90 (312) 3245885
E-posta tfbkimya@hacettepe.edu.tr
URL www.biyokimya.hacettepe.edu.tr